Nasi patnerzyBentley Channel PartnerOracleMicrosoftINS

Microstation - kurs zaawansowany

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLEŃ
MicroStation - kurs zaawansowany
Czas trwania szkolenia - 25 godzin

1. MicroStation - wstęp
» Informacje ogólne - przypomnienie podstaw
» Pomoc w rozwiązaniu istniejących problemów

2. Uruchamianie MicroStation
» Z linii poleceń - wykaz parametrów
» Profile użytkownika

3. Modyfikacja i konfiguracja
» Interface
» Profile użytkownika
» Pliki prototypowe (szablony)
» Klawisze skrótów, konfiguracja myszki

4. Import/Export danych do innych formatów wektorowych i rastrowych

5. Drukowanie
» Ustawienia parametrów wydruku
» Modyfikacja sterowników do drukarek

6. Bazy danych
» Konfiguracja MicroStation i ODBC
» Łączenie z bazą i konfiguracja połączeń
» Zakładanie i konfiguracja tablic z danymi
» Dołączanie/ Odłączanie elementów graficznych do bazy
» Modyfikacja danych opisowych
» Tworzenie zapytań w SQL-u

7. Krzywe
» Omówienie właściwości
» Rysowanie i modyfikacja
» Konwersja elementów liniowych na krzywe i odwrotnie

8. Wyszukiwanie elementów
» Po atrybutach
» Po właściwościach
» Dodatkowe ustawienia
» Wyszukiwanie i zamiana tekstów

9. Komórki
» Wybór i przeglądanie
» Tworzenie

10. Omówienie dodatkowych opcji z Palety Głównej
» Łuki
» Teksty
  - Węzły tekstu
  - Tworzenie i wypełnianie pustych pól tekstowych
» Znaczniki
  - Tworzenie struktury zapisu
  - Wprowadzanie i modyfikacja danych
» Grupy graficzne
» Docinanie elementów

11. Zarządzanie warstwami
» Nadawanie nazw
» Grupowanie i zarządzanie grupami

12. Przyciąganie - omówienie pozostałych poleceń

13. Wydawanie poleceń za pomocą klawiatury
» Składnia poleceń
» Przykładowe polecenia

14. Wymiarowanie
» Wstawianie wymiarów do projektu
» Ustawianie atrybutów
» Konfiguracja narzędzi do wymiarowania

15. Kreślenie precyzyjne (moduł AccuDraw)
» Przez podanie współrzędnych, długości, kąta
» Konfiguracja i modyfikacja ustawień
» Dodatkowe ustawienia (kalkulator, zaokrąglenia)

16. Pliki odniesienia - wektorowe
» Modyfikacja (skalowanie, przesuniecie, obrót, maskowanie)
» Ustawienie rozwarstwienia i symboliki warstw
» Ustawienie kolejności wyświetlania

17. Pliki odniesienia - rastrowe
» Modyfikacja (skalowanie, przesuniecie, obrót)
» Ustawienia podstawowych atrybutów wyświetlania
» Kalibracja (dla MicroStation 95 i SE)

18. Definiowanie własnych stylów linii

19. Adnotacje
» Dołączanie notek wektorowych i rastrowych
» Export/import współrzędnych punktów do zbiorów TXT

20. Pozostałe zagadnienia tematyczne
» Zachowane widoki
» Konwersja miedzy formatami rastrowymi
» Rasteryzacja
» Blokady
» Właściwości elementów
» Atrybuty widoku

W ramach kursu, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika, poszczególne zagadnienia tematyczne mogą zostać pominięte, rozwinięte lub poszerzone.

Λ Na góre

BIPROGEO Spółka Akcyjna

ul. Ślężna 146-148
53-111 Wrocław
tel. 71/ 328 86 69
fax. 71/ 328 85 52
NIP: 897-10-08-451
REGON: 930488183
Kapitał zakładowy: 2 012 951,00 PLN
Kapitał wpłacony: 1 762 951,00 PLN
email: biprogeo@biprogeo.com.pl