Nasi patnerzyBentley Channel PartnerOracleMicrosoftINS

Kataster 1998-2000

AKTUALIZACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ MAPY ZASADNICZEJ MIASTA TARNOWA

Klient: Urząd Miasta Tarnowa Polska, 1999 - 2000
Wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów miasta Tarnowa w systemie OSKAR; wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej w postaci wektorowej w środowisku MicroStation. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów miasta Tarnowa w systemie OSKAR, obejmująca zmiany z lat 1999-2000, dokonana na podstawie 4000 dokumentów uzasadniających wprowadzenie zmian. Aktualizacja mapy zasadniczej w postaci wektorowej w środowisku MicroStation obejmująca zmiany z lat 1999-2000, dokonana na podstawie ok. 100 000 punktów szczegółów sytuacyjnych oraz uzbrojenia podziemnego terenu.

MAPA EWIDENCYJNA MOKOTOWA

Klient: Urząd Dzielnicy Mokotów w gminie Warszawa Centrum
Polska, 1998 - 1999
Projekt mapy ewidencyjnej Mokotowa na bazie danych kartograficznych i geodezyjnych, ok. 14250 działek. Pozyskanie danych geodezyjnych, aktualizacja map ewidencyjnych i zasadniczych Mokotowa, digitalizacja map, korekta topologii, integracja z opisową bazą ewidencji gruntów.

ODNOWA EWIDENCJI GRUNTÓW DLA REGIONU POLKOWIC DOLNYCH

Klient: Urząd Gminy Polkowice Polska, 1997 - 1999
Wektoryzacja mapy ewidencyjnej i utworzenie ewidencji gruntów na bazie danych kartograficznych i geodezyjnych (ok.1000 działek), nowe pomiary geodezyjne i badania nieruchomości, wdrożenie systemu OSKAR.

BAZA DANYCH DLA POTRZEB KATASTRU NIERUCHOMOŚCI W WOJEWÓDZTWIE TARNOWSKIM

Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Kontrakt Phare nr: PL 9206-02-09. Polska, 1997 - 1998
Wdrożenie systemu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Tarnowa (ok. 7240 ha), Dębicy (ok. 3370 ha) i gminy Brzesko (ok. 8995 ha), utworzenie ewidencji nieruchomości na bazie nowych polskich regulacji prawnych, integracja katastru z planem zagospodarowania przestrzennego, dostarczenie systemu OSKAR.

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI OPISOWEJ EWIDENCJI GRUNTÓW

Klient: Urząd Dzielnicy Mokotów w gminie Warszawa Centrum
Polska, 1997 - 1998
Przygotowanie części opisowej bazy ewidencji gruntów w systemie InterSEG (ok. 14250) działek, pozyskanie danych związanych z ewidencją gruntów, sprawdzanie poprawności i wewnętrznej spójności bazy danych.

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA SUWAŁKI

Klient: Urząd Wojewódzki w Suwałkach Polska, 1998
Utworzenie zintegrowanej graficznej (mapa ewidencyjna) i opisowej (ewidencja gruntów) bazy danych w systemie OSKAR (ok. 14150) działek. Transformacja numerycznej mapy ewidencyjnej i danych opisowych do systemu OSKAR, sprawdzanie poprawności i wewnętrznej spójności bazy danych, wdrożenie systemu OSKAR.

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA EŁK

Klient: Urząd Wojewódzki w Suwałkach Polska, 1998
Utworzenie zintegrowanej graficznej (mapa ewidencyjna) i opisowej (ewidencja gruntów) bazy danych w systemie OSKAR (ok. 5600 działek). Transformacja numerycznej mapy ewidencyjnej i danych opisowych do systemu OSKAR, sprawdzanie poprawności i wewnętrznej spójności bazy danych, wdrożenie systemu OSKAR.

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA PROCHOWICE

Klient: Urząd Wojewódzki w Legnicy Polska, 1998
Utworzenie zintegrowanej graficznej (mapa ewidencyjna) i opisowej (ewidencja gruntów) bazy danych w systemie OSKAR (ok. 1000 działek). Wektoryzacja mapy ewidencyjnej i utworzenie ewidencji gruntów na bazie materiałów kartograficznych i geodezyjnych, nowe pomiary geodezyjne i badania nieruchomości, wdrożenie systemu OSKAR.

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA ŚCINAWA

Klient: Urząd Wojewódzki w Legnicy Polska, 1998
Utworzenie zintegrowanej graficznej (mapa ewidencyjna) i opisowej (ewidencja gruntów) bazy danych w systemie OSKAR (ok. 1000 działek). Wektoryzacja mapy ewidencyjnej i utworzenie ewidencji gruntów na bazie materiałów kartograficznych i geodezyjnych, nowe pomiary geodezyjne i badania nieruchomości, wdrożenie systemu OSKAR.

ZAŁOŻENIE CZĘŚCI OPISOWEJ EWIDENCJI GRUNTÓW DLA GMINY JANÓW

Klient: Urząd Wojewódzki w Częstochowie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Polska, 1998
Założenie informatycznej bazy danych części opisowej ewidencji gruntów dla Gminy Janów w systemie InterSEG wraz z wyjaśnieniem niezgodności i sporządzeniem raportów.

ZAŁOŻENIE CZĘŚCI OPISOWEJ EWIDENCJI GRUNTÓW DLA GMINY KONOPISKA

Klient: Urząd Wojewódzki w Częstochowie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Polska, 1998
Założenie informatycznej bazy danych części opisowej ewidencji gruntów dla Gminy Konopiska w systemie InterSEG wraz z wyjaśnieniem niezgodności i sporządzeniem raportów.

Λ Na góre

BIPROGEO Spółka Akcyjna

ul. Ślężna 146-148
53-111 Wrocław
tel. 71/ 328 86 69
fax. 71/ 328 85 52
NIP: 897-10-08-451
REGON: 930488183
Kapitał zakładowy: 2 012 951,00 PLN
Kapitał wpłacony: 1 762 951,00 PLN
email: biprogeo@biprogeo.com.pl